ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

+357 22878582
+357 99545588
Γρηγόρη Αυξεντίου 6, γραφ. 203
Λατσιά, 2235 Λευκωσία, Κύπρος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο στη Κύπρο κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη για να υποβάλει τις ετησίως ελεγχόμενες οικονομικές δηλώσεις στο εσωτερικό εισόδημα. Η εταιρία μας αναλαμβάνει να παρέχει τις ποιοτικές υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εταιρική υποβολή έκθεσής τους και παρέχει τη διαβεβαίωση οτι τα συστήματά τους λειτουργούν αποτελεσματικά.
Η προσέγγιση λογιστικού ελέγχου μας είναι βασισμένη στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και τη διεθνή οικονομική υποβολή έκθεσης (I.F.R.S.)

Η σειρά των υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου περιλαμβάνει τα εξής:
  • Νομικός λογιστικός έλεγχος των οικονομικών δηλώσεων
  • Προετοιμασία των οικονομικών δηλώσεων
  • Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος
  • Λογιστικοί έλεγχοι συγκεκριμένου σκοπού και εκθέσεις δέουσας επιμέλειας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γρηγόρη Αυξεντίου 6,
γραφ. 203, Λατσιά,
2235 Λευκωσία, Κύπρος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+357 22878582
+357 99545588

+357 22878583

Επιλέξτε τη γλώσσα σας